fbpx
 

Hjælp græsset gennem tørken

Tørke i løbet af sommeren har været et større problem gennem de senere år. Det kan være rigtig frustrerende, at se ens græsplæne blive helt gul/brunlig og livløs, og vi har derfor udarbejdet følgende råd, så du kommer bedst gennem tørken.

Vær præventiv

Hold øje med vejrudsigten så du er forberedt, når tørken kommer. Det er selvfølgelig bedre helt at undgå græsset bliver gult – frem for at rette en gul og vissen plæne op igen.

 

Stop med at klippe græsset!

Ja, det lyder underligt, da det jo er det modsatte af, hvad vi ellers anbefaler, men i tørkeperioder er det vigtigt, at du stopper med at klippe græsset. Skulle du, af en eller anden grund, være nødt til at klippe det, så er det bedst for græsset, at du sætter klippehøjden op – gerne højeste trin og minimum 6 cm. På den måde har græsset bedre mulighed for at holde på vandet, da den skygger for sig selv, og bunden af stråene vil dermed blive skånet lidt for den hårde sol.

Grunden til at du skal passe ekstra godt på den nederste del af græsstrået er, at det er her, der skyder små nye skud ud. Hvis du har klippet græsset for lavt, vil de små skud visne, og så vil græsset være nødt til at skyde helt forfra, hvilket forlænger den tid, det tager for græsset at regenerere markant.

Hvis du har en robotplæneklipper, så husk at få den stoppet, eller sæt klippefrekvensen ned..

Efter tørken

Når tørken er ovre, har græsset brug for at få ordentlig gang i fotosyntesen igen. Lad derfor være med at klippe græsset før det er 5-6 cm højt. Efter en uge kan du langsomt nedsætte klippehøjden igen.

Konsekvenser af tørken

En græsplæne består af mange forskellige sorter. Nogle sorter er krybende og fint græs, nogle er mere buskede i deres udformning, mens andre igen er stride, som vi kender dem på marker og i vejkanter. Når tørken varer ved i en længere periode, begynder de finere og mere krybende græsarter langsomt at visne og dø. De grove græsarter kan derimod godt holde til en længere tørke. Når regnen kommer igen og overdænger græsset med længe tiltrængt vand, vil det derfor være den stride og mere grove græsart, der vil komme frem, mens de fine og bløde græsarter forbliver forkullede at se på. I praksis betyder det, at græsplænen ganske vist bliver grøn, men desværre ikke lige så fin og blød som før tørken.

 

Vanding af græsplænen

Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at vande græsplænen. Hvis man vil være helt sikker på at undgå en gul plæne, er det dog nødvendigt at vande. Det er her vigtigt at huske på, at græsset skal have vand inden det visner. Det bedste er at bruge opsamlet regnvand. Og du skal selvfølgelig lade være med at vande, hvis der er vandingsforbud.

Når du vander græsset, er det vigtigt du undgår “sjat vanding”, og at du vander færre gange, men grundigt. Vi anbefaler mindst 10 liter vand pr. m2, hvilket svarer til en halv time med en typisk vippevander. Hvis man vander plænen med en for lille mængde vand, risikerer man, at græssets rødder søger mod overfladen af plænen frem for at sætte dybe rødder. Dette betyder det vil være nødvendigt at vande langt oftere, og du skal bruge mere vand.

Vanding af græsfrø

Det er ikke nødvendigt at vande græsfrø, som endnu ikke er spiret. Så længe græsfrøene er af en god kvalitet (som dem vi benytter), ligger græsfrøene i dvale indtil forholdene er gunstige. Når frøene først er spiret, er det dog vigtigt, de får vand da nyspiret græs ellers vil udtørre.

Fordele ved tørke

Er skaden sket og ens plæne er blevet helt vissen og gul, må man jo prøve at fokusere på det positive. Heldigvis er en udtørret græsplæne ikke kun en ulempe. De første græsser, der vil visne og dø i en længerevarende tørkeperiode, er 1-årig rajgræs. Som navnet antyder dør denne græssort efter ét år og er i det hele taget ikke særlig ønskværdig i græsplænen. Dermed er tørken også en chance for at komme 1-årig rajgræs til livs og erstattet døde græsplanter med nye flerårige græsplanter.

Share on: