fbpx
 

Handelsbetingelser

Nordsjællands Plænepleje er en privat virksomhed.

Vores adresse er:

Nordsjællands Plænepleje
Orøvej 5
3140 Ålsgårde

Tlf: 27 51 76 14

Kontakt@Nordsjaellands-Plaenepleje.dk

CVR-nr. 43212737

Tilbud, ordre, accept og betaling

Når du som kunde beder om et tilbud kontakter vi dig via mail, telefon eller sms og afgiver et tilbud. Herefter kan du vælge at godtage tilbuddet, med de priser og betingelser der indgår.

Nordsjællands Plænepleje forbeholder sig retten til at ændre i priserne/vilkårene afhængigt af årstiden, vores priser på materialer mm. Kundens forpligtende pris er den der gør sig gældende ved tidspunktet for accept af tilbuddet.

Eventuelle mundtlige tilbud skal accepteres med det samme for at være gældende.

Når du som kunde har accepteret et tilbud og modtaget en skriftlig ordrebekræftelse er Nordsjællands Plænepleje forpligtet til at udføre bestillingen. Der tages forbehold for åbenlyse tastefejl.

Nordsjællands Plænepleje benytter sig af offentlig tilgængelige services som krak mm. for at måle størrelsen på plænerne. Hvis det viser sig at der er væsentlig forskel på de faktiske forhold er Nordsjællands Plænepleje ikke forpligtet af tilbuddet. Vi vil naturligvis orientere dig om dette inden vi udfører vores service.

Nordsjællands Plæneplejes service/ydelse er kun gældende for de produkter vi har specificeret.

Betaling

Du vil som kunde modtage en faktura for den fulde pris efter det første servicebesøg. Betaling forfalder herefter 7 dage efter afsendelsen af fakturaen.

Opsigelse

Parterne kan frit opsige aftalen uden varsel ved at sende en mail til Kontakt@nordsjællands-plænepleje.dk

Hvis du skulle vælge at opsige aftalen senest dagen før sæsonens første servicebesøg, bliver ordren annulleret og du skal som kunde ikke betale.

Hvis du opsiger aftalen på dagen for årets første servicebesøg eller senere refunderes 25 % af prisen for hvert endnu ikke udført servicebesøg.

Hvis Nordsjællands Plænepleje opsiger aftalen, og alle servicebesøg ikke er udført inden udløbet af opsigelsesfristen, refunderer Nordsjællands Plænepleje det forholdsmæssigt betalte beløb.

Reklamation

Der ydes reklamationsret i henhold til købelovens regler så længe den finder sted inden for rimelig tid efter manglen er opdaget. Reklamation forudsætter, at vores anvisninger er blevet fulgt.

Ansvarsbegrænsning

Nordsjællands Plænepleje er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og skader af nogen art.

For krav, som vedrører Nordsjællands Plæneplejes opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er du som kunde kun berettiget til erstatning for direkte tab.

Nordsjællands Plæneplejes erstatningsansvar er begrænset til den pris, som du som kunde betaler for vores ydelser.

Det fremhæves derudover, at Nordsjællands Plænepleje ikke er ansvarlige for skadedyrsangreb, vejrforholdene el.lign.