fbpx
 

Almindelige skadedyr i græsplænen

Stankelbenslarver

 

 

Stankelbenslarven i græsplænen kan udgøre et stort problem i mange haver. Et angreb af stankelbenslarver kendes på, at græsset går ud. Ved at undersøge rødderne kan man se et flosset gnav på rødder og rodspidser. Fugle, som krager og råger, anretter dog den største skade. De er vilde med stankelbenslarver, og når de først får færten af dem, går de systematisk til værks med at “vende tørven” med næbbet.

Larverne vokser til en størrelse på 1,5 -2 cm i løbet af efteråret, og de der overlever vinteren bliver 3-4 cm i løbet af foråret. Sidst i juli klækker de første voksne stankelben, og flyvningen finder sted til ca. midten af september. I denne periode sker æglægningen. Denne foregår ved at hunnen stikker æggene ned i jorden i fugtigt kort græs, hvor hun lægger 3-400 æg.

Bekæmpelse: Stankelbenlarver kan med moderat succes bekæmpes ved udvanding af rovnematoder i september–oktober. De vandes ud på græsset mod de ny små larver. Er blevet larverne større, vil effekten være begrænset. Hvis du googler “Stankelbenslarver nematoder” kan du finde firmaer, der sælger nematoder.

En anden løsning er at opsætte stærekasser, da stære elsker larverne og er effektive til at holde bestanden nede.

Den mest simple løsning er dog at holde en klippehøjde på 6 cm omkring september måned. Dette gør det vanskeligt for hunnerne at lægge æggene i græsset, og de vil finde et andet sted. Hvis muligt benyt da også opsamler på plæneklipperen, da denne kan være med til at “fange” nogle af æggene.

Gåsebiller

 

 

Angreb af gåsebiller ses ved store visne pletter i plænen i august og september da larverne lever af græssets rødder. De voksne biller er ikke et problem i sig selv; det er derimod deres larver hvilket gør, at du skal være opmærksom, hvis du ser gåsebillerne. Angreb af gåsebiller finder oftest sted i let, sandet jord.

 

 

Bekæmpelse: Den langsigtede løsning er at ændre leveforholdene i græsplænen, så den bedre kan holde på fugten, hvilket gåsebillerne ikke kan lide. Dette gøres ved at topdresse græsplænen.

 

 

Her og nu kan gåsebillerne lavpraktisk bekæmpes med dette trick. Sæt hvide skåle med vand på græsplænen. Gåsebillerne  vil kravle op i skålene og drukne. Sørg for en lav kant på skålene så billerne har nem adgang.

Muldvarper

 

 

Selvom muldvarpens gravearbejde rent faktisk kan være godt for jordkvaliteten, kan dens gange og skud hurtigt få en flot græsplæne til at ligne en regulær slagmark.

Forebyggelse og bekæmpelse

Det kan være vanskeligt helt at forebygge muldvarpeskud, men ofte kan det dog lade sig gøre med nedenstående metoder.

Bekæmpelse af muldvarper bør ske med godkendte fælder og ikke gift.

Robotplæneklipper

Robotplæneklipper har vist sig at have en vis forebyggende effekt mod muldvarper da de ikke bryder sig om for meget aktivitet.

Muldvarpeskræmmer

Muldvarpeskræmmere udsender lav frekvens lyde, som skræmmer muldvarpen ud af haven. Muldvarpeskræmmeren har rækkevidde på 15 m i radius. Den er meget let at opsætte, da den bare skal stikkes i jorden. For at opnå den bedste effekt bør den flyttes med jævne mellemrum.

Sådan reparerer du muldvarpeskud

Er skaden sket bør muldvarpeskuddet fjernes for sten, udjævnes og eftersås med græsfrø. Det gøres bedst ved at følge nedenstående trin.

1) Jævn skuddet ud og fjern sten 

Har du fået muldvarpeskud i din græsplæne, bør du jævne området ud. Da muldvarpe ofte kan grave en del store og små sten med op i skuddet, skal du sortere disse væk, så det ikke går ud over græsslåmaskinens knive, når du slår græsset efterfølgende.

2) Fyld hullet op med topdressing eller muld

Hullet som muldvarpen har lavet bør fyldes op med jorden fra skuddet. Er der ikke jord nok til at fylde hullet, kan du efterfylde med harpet muldjord eller – endnu bedre – topdressing.

3) Efterså græs i muldvarpeskuddet

Efter sten er fjernet og muldvarpeskuddet er blevet udjævnet, kommer jorden til at ligge bar. Derfor skal du efterså straks, da plænen ellers vil blive tilgroet med små planter og ukrudt, og det er ikke lige sagen, hvis man ønsker en pæn, ensartet plæne.

4) Hvornår kan man slå græs igen?

Det er vigtigt at det nysåede græs får ro, så det kan etablere og skabe et stærkt rodnet. Derfor bør du først klippe græsset ved det tidligere muldvarpeskud, når det har en længde på omkring 8-10 cm.

Myrer

 

 

Er der mange myrer i en græsplæne, kan de resultere i en meget ujævn plæne. Start derfor bekæmpelsen, så snart du opdager myrerne. Myrer er mest aktive i morgen- og aftentimerne, og her vil du lettest kunne finde frem til myreboet.

 

 

Nogle benytter kogende vand til bekæmpelse af myrer, hvilket vi dog ikke vil anbefale, da dette ødelægger græsset. Myregift er derfor den klart nemmeste metode. Vi anbefaler her den myregift som findes i pulverform – fx Myrefri fra ECOstyle der kan købes i byggemarkeder, Matas mm. Pulveret drysses direkte ned i myreboet og rundt om boet. Myrerne tror, at pulveret er mad, og slæber det med ned i boet. Et par timer efter myrerne har været i kontakt med pulveret, dør de, og inden længe er hele boet dødt.

Share on: